Ang dating daan telephone number


01-Apr-2020 14:11

Kahit alas diyes na ng gabi ay nagsabi siya sa nurse kung maari bang bisitahin ang matandang babae. siguro gising pa siya ngayon at nanonood ng TV.” nag aalangan ang nurse pero pumayag rin naman. Isang nurse at guard ang sumalubong sa kanya sa gate, umakyat sila sa ikatlong palapag, at doon ay nakilala niya si Connie. Puti na ang mga buhok nito, meron siyang napakatamis na ngiti at kislap sa mga mata niya. Napupulot ko lagi sa hallway, siguro tatlong beses na.

Nang makita ng matanda ang sobre ay nanlaki ang mata nito, huminga ng malalim at nagsalita,”Toy, alam mo bang iyan ang huling contact ko kay James.” Ibinaling niya sa iba ang paningin, at nagsalita ulit, sa isang mahina ngunit punung puno ng pagmamahal na boses. “Oo, kahit paano, nakuha ko ang apelyido ng hinahanap ko. Buong gabi na akong naghahanap sa may ari nito.” at itinaas ni JM ang wallet para ipakita sa guard kung ano ang tinutukoy niya. ” sabi ng guard habang nanlalamig ang kamay ni JM “Sinong Mr. ” Para naming naghihintay siya ng sasabog na bomba dahil sa sobrang antisipasyon.

Naghintay ng mga ilang minuto si JM bago bumalik ang supervisor, “Sir payag na po yung may ari ng number na kausapin kayo, ita-transfer ko na po ang tawag.” Sumagot kay JM ang isang may edad na babae, tinanong niya ito kung mayroon bang nakatirang Connie sa bahay nila. Binili ng magulang ko itong bahay 30 years ago, ang alam ko, ang mag asawang nagbenta nito ay may anak na ang pangalan ay Connie.” sabi nito.

“Alam niyo ho kaya kung nasaan na ang pamilyang yon ngayon.? “Ang huling balita ko sa kanila, nasa home for the aged na si Connie ngayon, may numero ako ng telepono no’n pero hindi ko alam kung napalitan na ba.” At idinikta nito ang number ng Home.

Pinulot niya ito at tiningnan ang loob kung may ID ba o kahit na anong contact number para matawagan niya ang may ari at maisauli ito.

” Sinabi ng babae sa kabilang linya na kakaiba nga ang hiling ni JM at mas mabuting kausapin nito ang kanyang supervisor para kumpirmahin kung pwede ba nilang pagbigyan ang pakiusap. Pero hindi ko po kasi pwedeng ibigay sa inyo yun, for confidentiality purposes.

Sorry po sana naiintindihan nyo.” sabi ng supervisor kay JM.

Idinagdag pa nito na pwede naman nilang tawagan ang kabilang linya, ipaliwanag ang sitwasyon ni JM at kung pumayag ang may ari ng address ay ipapakausap na ito sa kanya, kung sakaling makakatulong iyon.

(Followed by a numeral; used attributively) Indicating the position of something in a list or sequence. The symbol "#" is also used in this grammatical category for the forms of nouns and pronouns and verbs that are used depending on the number of entities involved (singular or dual or plural); "in English the subject and the verb must agree in number"Ang mayayaman at maimpluwensiyang mga tao ay kadalasan nang nakatira sa malapalasyong mga tahanan sa mga burol; ang kanilang mga tahanan ay minamantini ng malalaking sambahayan ng mga lingkod at mga alipin, na kung minsan ay daan-daan.

ang dating daan telephone number-61

online dating site for single men

(in each case, sometimes written with a superscript "o", like No or No). Indicating the position of something in a list or sequence. (in each case, sometimes written with a superscript "o", like No or No).

Inaaanyayahan po namin ang lahat sa pagpapatuloy ng Ang Dating Daan Live Mass Indoctrination sa susunod na linggo kung loloobin ng Dios.Luxy fulfils the dating needs of outstanding and sophisticated singles and has been recognized and recommended by reputable and renowned media outlets.… continue reading »


Read more

Our chat rooms have some of the most interesting people that you can possibly meet and interact.… continue reading »


Read more

Along with key review factors, this compensation may impact how and where sites appear on the page (including, for example, the order in which they appear).… continue reading »


Read more

Every time the topic of faith arose in their home, it became a heated argument and at this point he was in despair.… continue reading »


Read more

Screenshot of the chat-room: Also, if you find someone whose racy banter really turns them on, you can add them as a friend in order to connect with them again later.… continue reading »


Read more

Never accept files or go to URLs from people you do not know and/or trust.… continue reading »


Read more