Ang pagdating ng kanluranin sa asya


16-May-2020 11:13

Ang Taiwan, na tapat sa Tropiko ng Kanser ay nasa hangganan ng Dagat Timog Tsina, kaya kadalasang sinasama sa Timog silangang Asya at pati rin sa Silangang Asya.

Sa gawing sentro ng Asya matatagpuan ang mga steppes kung saan maraming naninirahan na mga tupa at mga iba pang hayop na kumakain ng damo.Ang bahagi, na kasama ang ilang bahagi ng Timog Asya, ay kilala bilang Silangang Indies o sa payak na Indies hanggang noong ika-20 dantaon.Ang Pulo ng Christmas at ang mga pulo ng Cocos (Keeling) ay kasama bilang bahagi ng Timog Silangang Asya pati na ng Silangang Asya ngunit sila ay pinamamahalaan ng Australya.Halimbawa na lamang sa mga nakahihindik na mga istraktura sa Asya ay ang Mt.

Everest o ang tinaguriang pinakamataas na bundok at ang pinakamataas na parte sa buong daigdig.Ang mga Austronesiano ang dominante sa rehiyon; ang pangunahing relihiyon ay Islam, na sinundan ng Kristiyanismo.Membership means that the site has to commit to an industry code of practice that includes honest communication with users, protecting their privacy and providing a mechanism for reporting abuse.… continue reading »


Read more

VIRGIN BULLS YOUNGER THAN 18 MONTHS OLD MAY CHANGE OWNERSHIP WITHOUT NEGATIVE TRICH TEST IF THE OWNER SIGNS A STATEMENT VERIFYING THE BULLS HAVE NOT BEEN SEXUALLY EXPOSED TO BREEDING AGE FEMALES.… continue reading »


Read more

Share the link with people who want to join the conversation. As said before, up to 300 people can join the chat and you can invite up to 25 people on a video or voice call. Step 5: Once you copy the link, you will be redirected to the following page where you can make a video calls, begin a group chat, make voice calls, and share photos and files.… continue reading »


Read more