Pagdating ni villalobos terraces brighton speed dating


28-Feb-2020 17:58

Pagkaraan ng pagbabalik ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas, nagsagawa si José Basco y Vargas, ang gobernador ng Pilipinas mula 1778 hanggang 1787, ng magkakasunod na mga reporma na naglalayong mapainam ang kaunlaran ng ekonomiya ng kolonya.

Pagkaraan ng paglaya ng Mehiko mula sa kapangyarihan ng Espanya noong 1821, tuwirang pinamahalaan ng Espanya ang Pilipinas mula sa Madrid, sa halip na mula sa Acapulco, Mehiko.

Inilaan para sa Portugal ang silangan, habang ang kanularan naman ay para sa Espanya.

Noong 1519, nagsimulang maglakbay si Ferdinand Magellan (Fernando Magallanes) mula sa Espanya upang isagawa ang unang paglalayag sa paligid ng mundo.

Ang unang paglalayag na pambuong mundo sa ngalan ng Espanya ay nasundan ng apat pang mga ekspedisyon mula 1525 hanggang 1542.

Sa ikaapat na panggagalugad, narating ni Ruy Lopez de Villalobos ang Kapuluan ng Pilipinas at pinangalanan niya ang mga pulo mula kay Philip II na noon ay may katayuan bilang tagapagmana ng trono ng Kaharian ng Espanya, bagaman hindi pa pormal na naitatag ang Pilipinas bilang opisyal na Kolonya ng Espanya.

pagdating ni villalobos-3

he said she said dating game

pagdating ni villalobos-28

who is mia hamm dating

Noong mga unang buwan ng 1543, narating nila ang Saranggani sa Timog Cotabato.Hindi rin naging matagumpay ang paglalakbay na ito maliban sa pagpapangalan sa ating bayan na Pilipinas bilang parangal kay Haring Philip ng Espanya.